5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” Kanun Uyarınca Yer Sağlayıcıları İçerik Kontrolünden Sorumlu Mudur?

Yer sağlayıcıların içerik kontrolünde ne kadar sorumludur?

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5651 Sayılı Kanun internet ortamında yapılan yayınların sistematik bir düzen ve kontrol altına alınması ve aynı zamanda yapılan bu yayınlar yoluyla işlenen suçlar ile mücadele edilmesi hakkındaki kanundur. İlgili kanun kapsamında yer sağlayıcıların içerik kontrolü hakkındaki sorumluluğuna ilişkin kısa bir bilgilendirme yaparak bilgilerimizi tazelemek isteriz.

Yer sağlayıcı tanımı nedir? Neler içerik kapsamında değerlendirilebilir?

Yer sağlayıcı 5651 sayılı Kanun’da “Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Örnek olarak, www.twitter.com içeriği oluşturan internet kullanıcıları için ortam sağlayıcı olarak değerlendirilirken Twitter platformunun bulunduğu ve bu platformun sanal ortamda bulunarak faal olabilmesini sağlayan şirket ise yer sağlayıcı konumundadır.

İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veri de 5651 sayılı Kanun kapsamında içerik olarak değerlendirilmektedir.

Yer sağlayıcının sorumluluklarının kapsamı nedir?

5651 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde düzenlendiği üzere yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Buna karşın ilgili Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik imkânlar elverdiği ölçüde yer sağladığı hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlü olacaktır.

Bunun yanında içerik, yer ve erişim sağlayıcılarının bilgilendirme yükümlülüğü bulunmakta olup yer sağlayıcı, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. (m.3)

Yer sağlayıcının bir diğer yükümlülüğü ise yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerinin saklanmasıdır. Trafik bilgisi; İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerler olarak tanımlanmaktadır. Kanuna göre, yer sağlayıcı yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere Yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü olduğu ifade edilmiştir.

Hukuka aykırı faaliyet açısından yer sağlayıcının sorumsuzluğu nasıl örneklendirilebilir?

5651 sayılı Kanun kapsamında yer sağlayıcısı konumunda bulunulan web sitesi üzerinden gerçekleştirilen hakaret içerikli paylaşım yer sağlayıcının sorumluluğunu doğurmayacaktır.

Örnek göstermek gerekirse Facebook üzerinden bir Facebook hesabı kullanıcısı tarafından gerçekleştirilen ve hukuka aykırı nitelik taşıyan bir paylaşım dolayısıyla Facebook, Inc. tüzel kişisi doğrudan sorumlu tutulamayacaktır.

Yer sağlayıcının, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği yayından kaldırma yükümlülüğü ne zaman ortaya çıkmaktadır?

Kanun uyarınca, içerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.

Kanun maddesinden doğrudan alıntıladığımız bu ifadelerden anlaşıldığı üzere yer sağlayıcı, içerik sağlayıcısına ulaşılamadığı ve kendisine başvurulduğu andan itibaren içeriği yayından kaldırma başta olmak üzere belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelidir.

Yer sağlayıcı yükümlü olduğu noktada yayından kaldırma talebini yerine getirmezse ne olacak?

Yer sağlayıcı eğer ki usulüne uygun olarak kendisine yapılan yayından kaldırma talebini iki gün içerisinde yerine getirmezse; talepte bulunanın talebin reddedildiğinin kabul edildiği andan itibaren 15 gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır.

Sulh Ceza Hâkimi kendisine iletilen bu başvuru tarihinden itibaren 3 gün içerisinde duruşma yapmaksızın, dosya üzerinden kararını verecektir.

Bu karar kesinleştikten sonra yer sağlayıcıya tebliğ edilecek olup talep sahibinin talebinin yerinde görülmesi halinde yer sağlayıcının bu kararı 2 gün içerisinde yerine getirme yükümlülüğü doğacaktır.

Yer sağlayıcının yayından kaldırma kararını yerine getirmemesinin sonuçları nelerdir?

Yer sağlayıcının yayından kaldırma yönündeki karar kendisine tebliğ edildikten sonraki 2 gün içerisinde kararı hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi halinde Kanun’un 9. Maddesi uyarınca altı aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması söz konusu olacaktır. Yer sağlayıcının tüzel kişi olması durumunda ise ilgili ceza yayın sorumlusuna uygulanacaktır.

Öte yandan yer sağlayıcının kanuni yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı tarafından idari para cezası uygulanacağı da yine 5651 sayılı Kanun kapsamında yer verilen düzenlemelerdendir.