HUKUKİ DANIŞMANLIK

Kurumumuz 2012 yılından beri alanında uzman kadrosuyla yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuki ihtilafların çözümü hususunda sonuç odaklı çalışan ofisimiz siz değerli müvekkillerine en doğru ve hızlı hizmeti sunabilmek adına güncel yargı kararları ve yasa değişikliğini yakından takip etmektedir. Dilerseniz bizleri 0530 087 80 59 numaralı hattan arayarak görüşme için o konuda uzman avukatımızdan randevu alabilirsiniz.

HİZMET ALANLARIMIZ:

  • AİLE HUKUKU
  • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
  • CEZA HUKUKU
  • İCRA VE İFLAS HUKUKU
  • TİCARET HUKUKU
  • SÖZLEŞMELER HUKUKU
  • İDARE HUKUKU

İHTİYACINIZIN OLDUĞU YERDEYİZ

1. AİLE HUKUKU

Aile hukuku; Medeni Hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısımdır. Evlilik ise aile hukukunun temel konusudur. Evlenmeyle kurulan bu birlik, çiftlerin anlaşamaması halinde boşanma ile sona erebilmektedir ve boşanma davalarının da bir takım sonuçları olabilmektedir. Ofisimiz alanında uzman kadrosuyla anlaşmalı boşanma – çekişmeli boşanma davaları, nafaka alacağı, maddi manevi tazminat talepleri ve velayete ilişkin konularda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

2. İCRA VE İFLAS HUKUKU

Ticari yaşamın ve insan ilişkilerinin en tabi sonuçlarından olan alacak-borç ilişkisinde ofisimiz alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıktan yola çıkarak her türlü icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul ve gayrimenkul mallar, banka hesaplarına haciz olmak üzere tüm gerekli araştırmaları yaparak diğer tüm mahkemelerde ki dava takipleri hakkında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

3. TİCARET HUKUKU

Türk Ticaret Hukuku’nun temel prensipleri ve günümüz ekonomik koşullarına göre revize edilen kanuni düzenlemeleri yakından takip eden ofisimiz, müvekkillerine bu anlamda ulusal ve uluslar arası ticari yaşamına kolaylık sağlayacak sözleşmeler hazırlanması ve söz konusu ticari ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan ihtilafların çözüm yönetimi başta olmak üzere dava takip hususunda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

4. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşçi ve işveren vekilliği yapan ofisimizde, işçi ve işveren arasındaki ihtilafların arabuluculuk süreç yönetimi ve dava takip işleriyle ilgili müvekkillerimize hukuki destek sağlanmaktadır.

5. CEZA HUKUKU

Ofisimiz, Ceza Hukukunun temel prensipleri ışığında müvekkillerimize yönelik açılan soruşturmalar ve ceza davaları ile ilgili kolluk, savcılık ve sorgu aşamasında her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

6. İDARE HUKUKU

Ofisimiz müvekkillerinin kamu kurumları, belediyeler, vergi daireleri ile yaşadığı sorunlarda idarelere karşı açılacak olan tüm davalara ilişkin süreçleri yönetmektedir.