HİZMET ALANLARIMIZ

Türkiye’nin gelişen ve dünyaya entegre olan ekonomisi ve bu kapsamda çeşitlenen hizmet taleplerine cevap verebilmek amacı ile Özyadın Hukuk Bürosu bünyesinde, konusunda uzman avukatlardan oluşan departmanlar bulunmaktadır.

Aile Hukuku

Aile hukuku;  Medeni Hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısımdır. Evlilik ise aile hukukunun temel konusudur. Evlenmeyle kurulan bu birlik, çiftlerin anlaşamaması halinde boşanma ile sona erebilmektedir ve boşanma davalarının da bir takım sonuçları olabilmektedir. Ofisimiz alanında uzman kadrosuyla anlaşmalı boşanma – çekişmeli boşanma davaları, nafaka alacağı, maddi manevi tazminat talepleri ve velayete ilişkin konularda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Aile Hukuku
image

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işveren vekilliği yapan ofisimizde, işçi ve işveren arasındaki ihtilafların arabuluculuk süreç yönetimi ve dava takip işleriyle ilgili müvekkillerimize hukuki destek sağlanmaktadır.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
image

Ceza Hukuku

Ofisimiz, Ceza Hukukunun temel prensipleri ışığında müvekkillerimize yönelik açılan soruşturmalar ve ceza davaları ile ilgili kolluk, savcılık ve sorgu aşamasında her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Ceza Hukuku
image

İcra Ve İflas Hukuku

Ticari yaşamın ve insan ilişkilerinin en tabi sonuçlarından olan alacak-borç ilişkisinde ofisimiz alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıktan yola çıkarak her türlü icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul ve gayrimenkul mallar, banka hesaplarına haciz olmak üzere tüm gerekli araştırmaları yaparak diğer tüm mahkemelerde ki dava takipleri hakkında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

İcra Ve İflas Hukuku
image

Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Hukuku’nun temel prensipleri ve günümüz ekonomik koşullarına göre revize edilen kanuni düzenlemeleri yakından takip eden ofisimiz, müvekkillerine bu anlamda ulusal ve uluslar arası ticari yaşamına kolaylık sağlayacak sözleşmeler hazırlanması ve söz konusu ticari ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan ihtilafların çözüm yönetimi başta olmak üzere dava takip hususunda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Ticaret Hukuku
image

İdare Hukuku

Ofisimiz müvekkillerinin kamu kurumları, belediyeler, vergi daireleri ile yaşadığı sorunlarda idarelere karşı açılacak olan tüm davalara ilişkin süreçleri yönetmektedir.

Kurumumuz tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Boşanma ve soy bağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak mal varlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.
 • Boşanma Davaları İçin Sık Sorulan Sorular
 • Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Türk Medeni Kanunu uyarınca boşanma davası açabilmek için öncelikle aranan şart evliliktir yani eşler 1 günlük evli dahi olsalar boşanma davası açabilirler. Boşanma davasında yetkili mahkemeler Aile Mahkemeleridir.

Boşanma Davası 2 şekilde açılabilir;

Anlaşmalı Boşanma Davası: Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesinin öncelikli koşulu tarafların en az 1 yıllık evli olmasıdır. 1 yıllık evlilikten sonra eşler boşanmanın nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi hususlarında anlaştıklarına dair sözleşme hazırlayarak Aile Mahkemesi hakiminden boşanmalarına ilişkin karar verilmesini isteyebilirler. Anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede sonuçlanmaktadır.
Çekişmeli Boşanma Davası : Çekişmeli boşanma davası açılabilmesinin öncelikli koşulu tarafların evli olmasıdır, anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi 1 yıllık evlilik şartı aranmamaktadır taraflar 1 günlük evli dahi olsalar çekişmeli boşanma davası açabilirler . Çekişmeli boşanma davasının her olayda değişkenlik göstermekle beraber tahmini sonuçlanma süresi 2 yıldır.

Boşanma Davası Nerede Açılır ?

Boşanma davalarında zaman ve hak kayıpları yaşanmaması için öncelikle alanında uzman bir avukattan destek alınması önem teşkil etmedir zira sonuçları kişilerin yaşamlarına birebir etki sağlayan davalardır. Boşanma davasının açılacağı yer nerede açılacağı gibi hususlar davanızın kabul görmesi açısından önem arz etmektedir.

Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır ?

Boşanma davalarındaki avukatlık ücreti davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişkenlik göstermektedir bu konuda 0530 087 80 59 numaralı telefondan arayarak detaylı bilgi alabilrsiniz.

Boşanma Davası Açma Masrafı Nedir ?

Boşanma davası açma harçları 02.07.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununda belirlenmiştir. Ortalama 500 TL- 1000 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Boşanma Davası Açılabilmesinin Şartları ?

Günümüz koşullarında boşanma evlilik kadar olağan karşılanmaktadır. Türk Medeni Kanununda sayılan sebepler ve başkaca sebeplerden dolayı boşanma davası açılabilmektedir. Hangi olayların varlığı boşanma sebebi olarak kabul edileceği hususunda bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

İdare Hukuku
image

Hukukun Her Alanında Hizmet

Türkiye’nin gelişen ve dünyaya entegre olan ekonomisi ve bu kapsamda çeşitlenen hizmet taleplerine cevap verebilmek amacı ile Dava Dosyam bünyesinde, konusunda uzman avukatlardan oluşan departmanlar bulunmaktadır.

BİZ KİMİZ ve ÖZGEÇMİŞİMİZ

Özaydın Hukuk Bürosunda birbirinden uzman Avukat Ekibiyle davalarınıza bakıyoruz.

Av.Senem ÖZAYDIN

Av.Senem ÖZAYDIN

Kurucu Avukat
Av. Ayça AKÇAY

Av. Ayça AKÇAY

Stajyer Avukat