Özaydın Hukuk - Avukatlık & Danışmanlık

İcra ve İflas Hukuku

Anasayfa

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere önem veren Özaydın Avukatlık&Danışmanlık, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetimiz

1. İcra Ceza davaları
2. İcra Hukuk Davaları
3. İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
4. İflas davaları
5. İflasın Ertelenmesi Davaları
6. Kıymet Takdirine İtiraz Davaları
7. İhalenin feshi davaları
8. İhtiyati haciz davası
9. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
10. İtiraz ve itirazın iptali davaları
11. İstirdat davaları
12. Menfi tespit davaları
13. Tasarrufun iptali davaları
14. İcra Takibine Borçlunun İtirazı
15. Alacağın Tahsili Amacıyla İcra Takibi

Danışmanlık Hizmetimiz

1. İcra ihalelerine katılma
2. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
3. İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
4. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
5. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
6. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
7. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
8. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
9. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
10. Şirket kurtarma çalışmaları
11. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
12. Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümlenmesi
13. Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri,
14. Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

Aydın'da her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İcra ve İflas Hukukunda da sizin yanınızdayız. Hızlı İletişim için ve Danışmanlık almak için Av. Elif Büşra Öz

 

Aydın Avukatlık HizmetiÇalışma Alanlarımız

Avukat Hizmetlerimiz

Aydın İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Detay 01
Aydın İcra ve İflas Hukuku
Aydın Miras Hukuku

Miras Hukuku

Detay 02
Aydın Miras Hukuku
Aydın Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Detay 03
Aydın Tüketici Hukuku
Aydın Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Detay 04
Aydın Boşanma Avukatı
Aydın İş Avukatı

İş Avukatı

Detay 05
Aydın İş Avukatı
Aydın Kira Avukatı

Kira Avukatı

Detay 06
Aydın Kira Avukatı

Online Avukata Hemen Sorun!

Formu doldurarak sorularınla ilgili kısa bilgi ver. Uzman Avukatımız seni telefonla arasın.

Hemen Avukata Soru Sor