Özaydın Hukuk - Avukatlık & Danışmanlık

Miras Hukuku

Anasayfa

Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakan hayatta iken yapacağı miras sözleşmesi, vasiyetname, mirastan feragat gibi işlemlerde Özaydın Avukatlık & Danışmanlık hukuki destek sağlayabileceği gibi; miras bırakanın ölümünden sonra ortaya çıkacak miras ile ilgili uyuşmazlıklar ile aşağıda belirtilen ve daha fazla birçok alanda hizmet vermektedir.

Anayasanın 35. maddesine göre; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir.” Bu maddeyle beraber kişilerin mülkiyet ve miras hakları güvence altına alınmıştır.

 

Miras Hukuku dava vekilliği hizmetimiz

1. Tenkis davası
2. Tapu iptal ve tescil davası
3. Tapu iptal davası
4. Veraset belgesinin iptali davası
5. Miras sözleşmesinin iptali davası
6. Taksim ve izale-i şüyu davası
7. Terekenin korunmasına ilişkin dava
8. İstihkak davası
9. Mirasın paylaştırılması yoluyla ortaklığın giderilmesi davası
10. Mirasçılıktan çıkarma kararının iptali davası
11. Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası
12. Mirasçılık belgesinin istemi
13. Mirasın ve terekenin tespiti davası
14. Mirasın reddi davası
15. Mirasın gerçek reddi davası
16. Mirasın hükmen reddi davası
17. Taksim ve izale-i şuyu davası
18. Ortaklığın giderilmesi davası
19. Vasiyetnamenin açılması
20. Vasiyetnamenin tenfizi
21. Mirastan çıkarma,
22. Mirastan ıskat
23. Mirasın resmi defterinin tutulması davası
24. Atanmış kişiye mirasçılık belgesinin verilmesi davası
25. Mirasın iflas hükümlerine karşı tasfiyesinin yapılması davası
26. Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davası
27. Miras taksim sözleşmesinin iptali davası
28. Tereke borcunu ödeyen mirasçının diğer mirasçılara rücu etmesine ilişkin dava
29. Terekenin borca batık olduğunun tespiti davası
30. Ön mirasçı art mirasçı atanmasına ilişkin dava

 

Aydın Avukatlık HizmetiÇalışma Alanlarımız

Avukat Hizmetlerimiz

Aydın İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Detay 01
Aydın İcra ve İflas Hukuku
Aydın Miras Hukuku

Miras Hukuku

Detay 02
Aydın Miras Hukuku
Aydın Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Detay 03
Aydın Tüketici Hukuku
Aydın Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Detay 04
Aydın Boşanma Avukatı
Aydın İş Avukatı

İş Avukatı

Detay 05
Aydın İş Avukatı
Aydın Kira Avukatı

Kira Avukatı

Detay 06
Aydın Kira Avukatı

Online Avukata Hemen Sorun!

Formu doldurarak sorularınla ilgili kısa bilgi ver. Uzman Avukatımız seni telefonla arasın.

Hemen Avukata Soru Sor