Özaydın Hukuk - Avukatlık & Danışmanlık

İş Avukatı

Anasayfa

İş Avukatı

İşçiler ile işverenler arasındaki ilişkiler hakkında danışmanlık ve bu alandaki ihtilaflara ilişkin dava avukatlığı hizmetlerimiz kapsamında, özellikle işverenlere karşı başlatılan dava ve kolektif davalarda güvenilir, hızlı çözüm sağlayan ve güçlü ekibi ile Özaydın Avukatlık&Danışmanlık ile işçi - işveren avukatı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca çalışma yaşamına ilişkin olarak iş sözleşmesinin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin, fazla mesai, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi tazminatı, hafta tatili ücreti, işçinin işe iade hakkı ve sonuçları, yeni iş arama izni, toplu işçi çıkarma, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluklarını İş Kanununa uygun bir şekilde belirler. Yine işçi sendikalarını kapsayarak bu alandaki sendikal tazminat ve sair konularda araştırma yaparak oluşabilecek uyuşmazlıklar konusunda önleyici hizmetler geliştirmektedir.

 

Bunlarla sınırlı olmamak üzere Avukatlık hizmetlerimiz aşağıdakileri kapsamaktadır:

1. İşverenin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapması
2. İşçilik Alacağı
3. İşçilik Alacaklarının İcrası
4. İşçilik Alacaklarında Faiz ve Zamanaşımı
5. İşten Çıkış Kodu
6. İş Sözleşmesi
7. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
8. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
9. Yarı Zamanlı Çalışma
10. Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesi
11. İşyeri Yönetmeliği
12. Doğum İzni
13. Evlilik İzni
14. Haklı Fesih
15. Haksız Fesih
16. Hizmet Tespiti
17. Kıdem Tazminatı
18. İhbar Tazminatı
19 Yıllık izin ücreti
20. Hafta Tatili Ücreti
21. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti
22. Hafta Tatili Ücreti
23. İşe İade Talebi
24. İşe Başlatmama Tazminatı
25. Boşta Geçen Süre Tazminatı
26. İşçi Hakları
27. Ücretsiz İzin
28. Ücretli İzin
29. İşten İstifa Süreci
30. İşten Çıkarılma Süreci
31. İş Hukuku Danışmanlığı
32. İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
33. İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması
34. Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerinin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesi,
35. Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin kaleme alınması,
36. Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimlerle ilgili danışmanlık verilmesi,
37. İnsan kaynakları departmanlarına ve yöneticilerine yürürlükteki iş kanunu maddeleri ve mevzuatı hakkında eğitsel amaçlı seminler ve farkındalık arttırma programları düzenlenmesi,
38. Yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda sürekli bilgilendirme,
39. Taşeronlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması ve yönetime destek olunması,
40. Rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi:
41. Büyük ölçekli şirketlerin iş hukukuna ilişkin programlarının şekillendirilmesinde hukuki destek sağlanması,
42. Şirket üst düzey yöneticilerine iş hukukuna ilişkin eğitsel seminerler verilmesi,
43. İş hukuku davalarında, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve İş Hukukuna ilişkin her türlü ihtilafların çözüm sürecinde temsil etme ve hakların savunulması.

 

Aydın Avukatlık HizmetiÇalışma Alanlarımız

Avukat Hizmetlerimiz

Aydın İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Detay 01
Aydın İcra ve İflas Hukuku
Aydın Miras Hukuku

Miras Hukuku

Detay 02
Aydın Miras Hukuku
Aydın Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Detay 03
Aydın Tüketici Hukuku
Aydın Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Detay 04
Aydın Boşanma Avukatı
Aydın İş Avukatı

İş Avukatı

Detay 05
Aydın İş Avukatı
Aydın Kira Avukatı

Kira Avukatı

Detay 06
Aydın Kira Avukatı

Online Avukata Hemen Sorun!

Formu doldurarak sorularınla ilgili kısa bilgi ver. Uzman Avukatımız seni telefonla arasın.

Hemen Avukata Soru Sor